داده کاوی

داده کاوی

امروزه در اکثر سازمان ها، با گسترش سیستمهای پایگاهی و حجم بالای داده ها ی ذخیره شده در این سیستم ها داده‌ ها به سرعت در حال جمع آوری و ذخیره شدن می باشند. اما می توان ادعا کرد که علیرغم این حجم انبوه‌ داده‌ ها، امروزه سازمان ها با فقر دانش در تصمیم گیری روبرو هستند. بنابراین به ابزاری نیازاست تا بتوان این داده ها راپردازش کرد یعنی روشهایی كه با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند. در اینجا علم داده کاوی مطرح می شود تا پاسخگوی این نیاز های مدیران شود. در واقع داده کاوی عبارت است از:
"استخراج اطلاعات و دانش و كشف الگوهای پنهان از پایگاه داده‌های بسیار بزرگ"
داده کاوی به شما کمک می کند تا رفتار کسب وکار خود را در گذشته دقیقا ًبشناسید وبراساس آن آینده را با تقریب بالا پیش بینی کنید. به عنوان مثال داده کاوی به شما کمک می کند تا حداقل دومورد اساسی را در بخش فروش کسب و کار خود پیش بینی کنید :
• پیش بینی نیاز های یک مشتری خاص در آینده و در نتیجه حفظ آن مشتری
• پیش بینی نیاز بازار در زمان ها و مناطق مختلف و در نتیجه ساماندهی نظام توزیع برای آنها
در نهایت با داده کاوی شما مجبور می شوید تصمیمات احساسی را فراموش کنید و بر اساس واقعیت ها تصمیم بگیرید. بنابراین ضرر های ناشی از نا آگاهی مدیران حذف می شود.
شرکت نسیم اسمارت با استفاده از تجارب فنی و دانش متخصصین خود با ابزار داده کاوی از طریق تحلیل داده ها و جمع بندی آنها در قالب اطلاعات مفید، سازمانها را برای هوشمند سازی تجارت خود و در اتخاذ تصمیمات دقیق و به موقع به منظور افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، یاری می نماید .